lunes, 3 de marzo de 2008

Beques Predoctorals de Formació de Personal Investigador (FPI) 2008.


Entitat finançadora:

Ministerio de Educación y Ciencia

Observacions: La durada d´aquests ajuts serà de 48 mesos i s´estructurarà en dos períodes diferenciats:

El primer amb una durada de 24 mesos; durant aquest període s´haurà d´aconseguir la suficiència investigadora mitjançant l´obtenció del DEA.

En el segon amb una durada com a màxim de 24 mesos es formalitzarà un contracte de treball.

Publicació: BOE , núm. 50 , pàg. 11789 , en data: 27/02/2008

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11789-11800.pdf

Modalitat n.1.0

Beques Predoctorals de Formació d'Investigadors (FPI).

Observacions: Seran susceptibles d'assignació d'un o més ajuts els projectes d'I+D proposats per les Comissions de selecció que participen en l'avaluació i selecció de les convocatòries de Projectes d'I+D que apareixen relacionats a la pàgina web del MEC i que han estat aprovats i finançats pels Programes del Pla Nacional de I+D+I.

Dotació Econòmica: 1.142 EUR. amb

Sol·licitants: Llicenciats amb títol posterior a l'1 de gener de 2004.

Durada: 48 mesos a partir de la data d'incorporació del personal investigador en formació al Centre d'I+D.

Nombre de còpies de la documentació a presentar: 1

sol·licitud via telemàtica https://seguweb.mec.es/becasfpi/

Relació de projectes http://www.mec.es/planidi/formacion-personal-investigador/files/2008-lista-proyectos-fpi-b.pdf

Bases reguladores http://www.mec.es/planidi/formacion-personal-investigador/files/2008-orden-bases.pdf

Preguntes més freqüents http://www.mec.es/planidi/formacion-personal-investigador/files/2008-faqs-v-final.doc

No hay comentarios: