miércoles, 18 de mayo de 2011

Una primavera de primats: Comportament, Conservació, Voluntariat i Evolució Humana

El verd és el color de la selva, també el de la Selva de Riudellots, on des de fa 10 anys viuen els ximpanzés i macacos rescatats i allotjats a la Fundació Mona. En aquesta Selva, molt diferent de l'africana, resideixen animals que durant massa anys han viscut treballant per al món del espectacle o passant part de la seva vida servint com a mascotes. Tots ells van ser separats de les seves mares des de petits i no van tenir l'oportunitat d'establir vincles socials amb els seus congèneres. Mai van arribar a entendre què són en realitat: ximpanzés o humans. Lamentablement, no podem plantejar tornar-los al seu hàbitat natural. No sobreviurien. Mai han tingut l'oportunitat d'aprendre els coneixements i habilitats necessàries per subsistir a la selva. Però afortunadament, els ximpanzés allotjats en MONA tenen la possibilitat de tornar a ser primats, de viure en un ampli recinte naturalitzat en companyia d'altres individus de la seva espècie i de desenvolupar comportaments típics dels ximpanzés en llibertat. Han de tornar al seu estat natural. Almenys hem de intentar-ho, ja que està en joc el seu benestar present i futur.

Què millor moment per a capbussar-se en els primats que a la primavera? Durant els mesos de maig i juny hem preparat diverses activitats que poden acostar-te i ajudar-te a aprofundir en el comportament i conservació dels primats, en com poder ajudar-los a través de programes de voluntariat, en el treball que la Fundació Mona ja ha desenvolupat durant una dècada i en endinsar-nos en el coneixement de la nostra pròpia espècie. Quina millor manera de conèixer el treball que fem que visitant-nos o participant en alguna de les nostres activitats?

La Fundació Mona, que ja porta una dècada treballant pel benestar dels primats, creu i aposta en el valor de l'educació com a mecanisme de conservació. Des de 2007 més de 1000 persones de fins a 20 nacionalitats han participat en alguna des les nostres activitats de formació, cursos o tallers.

Activitats programades per al maig i juny de 2011

Curs: LA CONSERVACIÓ DELS XIMPANZÉS. ESTAT ACTUAL I REPTES DE FUTUR.
Data: 21 de maig
Hora: 10:00-18:30
Lloc: Fundació Mona (Riudellots de la Selva)
A càrrec de: Laia Dotras

Curs: EL COMPORTAMENT DELS PRIMATS NO HUMANS: UNA APROXIMACIÓ COMPARADA A LA CONDUCTA HUMANA
Data: 26 i 27 de maig
Hora: 15:00-19:00
Lloc: Ecocentre (Barcelona)
A càrrec de: Miquel Llorente

Conferència / Xerrada: PASSA A L'ACCIÓ. VOLUNTARIAT AMB PRIMATS EN MÈXIC, ÀFRICA I ÀSIA
Data: 28 de maig
Hora: 16:00-17:00
Lloc: Fundació Mona (Riudellots de l'Selva)
A càrrec de: Laura Cervera

Curs: ETOLOGIA DE PRIMATS NIVELL 2
Data: 3 i 4 de juny
Hora: 10:00-18:30
Lloc: Fundació Mona (Riudellots de la Selva)
A càrrec de: Miquel Llorente

Exposició fotogràfica: FUNDACIÓ MONA. 10 ANYS TREBALLANT PELS PRIMATS
Data: durant tot el mes de maig
Hora: 9 a 13h i de 15 a 22h

Més info a:
www.fundacionmona.org
http://etologiaprimates.blogspot.com/
recerca@fundacionmona.org
972 477 618

Antena 3 pasa del sufrimiento animal

lunes, 16 de mayo de 2011

Una primavera de primates: Comportamiento, Conservación, Voluntariado y Evolución Humana

El verde es el color de la selva, también el de la Selva de Riudellots, donde desde hace 10 años viven los chimpancés y macacos rescatados y alojados en la Fundación Mona. En esta Selva, muy distinta a la africana, residen animales que durante demasiados años han vivido trabajando para el mundo del espectáculo o pasando parte de su vida sirviendo de mascotas. Todos ellos fueron separados de sus madres desde pequeños y no tuvieron la oportunidad de establecer vínculos sociales con sus congéneres. Nunca llegaron a entender qué son en realidad: chimpancés o humanos. Lamentablemente, no podemos plantearnos devolverlos a su hábitat natural. No sobrevivirían. Nunca han tenido la oportunidad de aprender los conocimientos y habilidades necesarias para subsistir en la selva. Pero afortunadamente, los chimpances alojados en MONA tienen la posibilidad de volver a ser primates, de vivir en un amplio recinto naturalizado en compañía de otros individuos de su especie y de desarrollar comportamientos típicos de los chimpancés en libertad. Tienen que volver a su estado natural. Al menos debemos intentarlo, ya que está en juego su bienestar presente y futuro.

¿Qué mejor momento para impregnarse de primates que en primavera? Durante los meses de mayo y junio hemos preparado diversas actividades que pueden acercarte y ayudarte a profundizar en el comportamiento y conservación de los primates, en cómo poder ayudarlos a través de programas de voluntariado, en el trabajo que Fundación Mona ya ha desarrollado durante una década y en adentrarnos en el conocimiento de nuestra propia especie. ¿Qué mejor manera de conocer el trabajo que hacemos que visitándonos o participando en alguna de nuestras actividades?

La Fundación Mona, que ya lleva una década trabajando por el bienestar de los primates, cree y apuesta en el valor de la educación como mecanismo de conservación. Desde 2007 más de 1000 personas de hasta 20 nacionalidades han participado en alguna des nuestras actividades de formación, cursos o talleres.

Actividades programadas para mayo y junio de 2011

Curso: LA CONSERVACIÓN DE LOS CHIMPANCÉS. ESTADO ACTUAL Y RETOS DE FUTURO.
            Fecha: 21 de mayo
            Hora: 10.00h a 18.30h
            Lugar: Fundación Mona (Riudellots de la Selva)
            A cargo de: Laia Dotras

Curso: EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRIMATES NO HUMANOS: UNA APROXIMACIÓN COMPARADA A LA CONDUCTA HUMANA
            Fecha: 26 y 27 de mayo
            Hora: 15.00h a 19.00h
            Lugar: Ecocentre (Barcelona)
            A cargo de: Miquel Llorente

Conferencia/Charla: PASA A LA ACCIÓN. VOLUNTARIADOS CON PRIMATES EN SUDAMÉRICA, ÁFRICA Y ASIA
            Fecha: 28 de mayo
            Hora: 16.00h a 17.00h
            Lugar: Fundación Mona (Riudellots de la Selva)
            A cargo de: Laura Cervera

Curso: ETOLOGÍA DE PRIMATES NIVEL 2
            Fecha: 3 y 4 de junio
            Hora: 10.00h a 18.30h
            Lugar: Fundación Mona (Riudellots de la Selva)
            A cargo de: Miquel Llorente

Exposición fotográfica: FUNDACIÓN MONA. 10 AÑOS TRABAJANDO POR LOS PRIMATES
            Fecha: durante todo el mes de mayo
            Hora: 9 a 13h y de 15 a 22h
            Lugar: Centre Cívic Pla de Palau (Girona)
        

Más info en:
972 477 618