viernes, 7 de octubre de 2011

Personalitat i benestar animal en ximpanzés: Jornada de presentació de projectes de recerca a la Fundació Mona

L'estudi de la personalitat ha estat un dels pilars de la psicologia humana. No obstant això, des de fa tan sols uns pocs anys, des del món de l'Etologia i la Primatologia s' han començat a interessar per la seva investigació en espècies no humanes. Més innovador encara, és veure de quina manera l'estudi de la personalitat en els primats no humans pot servir com a indicador de benestar d'aquests individus i com a guia per observar els processos de rehabilitació i resocialització en primats maltractats.

En aquest marc, el proper divendres 21 d'octubre de 2011 es presentarà un dels últims projectes de recerca que ha dut a terme la Celma Totusaus, estudiant del Curs d'Especialització d'Assistent de Camp  enEtologia de Primats. En paraules del Dr. Miquel Llorente, responsable de la Unitat de Recerca de Mona, investigador de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i coordinador del curs: "la jornada serà una bona oportunitat per veure la utilitat de la investigació etològica en un Centre de Recuperació de Primats. Per a nosaltres, la investigació és una eina addicional per conèixer la situació de benestar de cadasun dels individus que arriben al Centre i com van evolucionant. En aquest projecte, hem apostat per endinsar-nos en l'estudi de la personalitat dels ximpanzés allotjats a Mona, desenvolupant una metodologia pròpia que ens ajudi a establir com són aquests animals quan arriben, com evolucionen, i quin serà el seu potencial de rehabilitació. A més, aquest tipus de projectes no només ens ajuden a millorar la vida d'aquests animals sinó que també ens permet formar nous investigadors en el camp de la primatologia ".

El programa de formació de Fundació Mona per a 2011 consta d'un total de 18 cursos en temàtiques com l'etologia, evolució humana, conservació, observació del comportament, cognició, maneig i cura, així com en àrees com la fotografia o el dibuix naturalista. El curs d'especialització d'assistent de camp consisteix en una formació intensiva, pràctica i individualitzada en la investigació del comportament dels primats de 6 a 12 mesos de durada. Des de 2007 Fundació Mona ja ha format a un total d'11 assistents de camp provinents d'Espanya, Portugal, Itàlia, Colòmbia i Estats Units. Entre l'1 d'octubre i l'1 de desembre està obert el procés de selecció de 2 úniques places per al curs d'especialització d'assistent de camp que s'iniciarà el gener de 2012.

Informació sobre la Jornada:Dia: 21 octubre 2011Lloc: Centre de Recuperació de Primats de Fundació Mona. Carretera de Cassà, 1km, Riudellots de la Selva (Girona)Preu: entrada lliureHora: 16:00 h a 17:00 hPlaces: limitades. Reservar plaça a través de recerca@fundacionmona.org
Projecte que es presentarà:La Personalitat com a indicador de benestar en primats en captivitat. Optimització d'un mètode d'identificació de Personalitat en ximpanzés.A càrrec de: Celma Totusaus i Rius
Més info a: recerca@fundacionmona.org / 972.477.618

Personalidad y bienestar animal en chimpancés: Jornada de presentación de proyectos de investigación en Fundación Mona

El estudio de la personalidad ha sido uno de los pilares de la psicología humana. No obstante, desde hace tan solo unos pocos años, el mundo de la Etología y la Primatología han comenzado a interesarse por su investigación en especies no humanas. Más innovador si cabe, es ver de qué manera el estudio de la personalidad en los primates no humanos puede servirnos como indicador de bienestar de estos individuos y como guía para observar los procesos de rehabilitación y resocialización en primates maltratados.

En este marco, el próximo viernes 21 de octubre de 2011 se presentará uno de los últimos proyectos de investigación que ha llevado a cabo Celma Totusaus, estudiante del Curso de Especialización de Asistente de Campo de Etología de Primates. En palabras del  Dr. Miquel Llorente, Responsable de la Unidad de Investigación de Mona, investigador del IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) y coordinador del curso: “la jornada será una buena oportunidad para ver la utilidad de la investigación etológica en un Centro de Recuperación de Primates. Para nosotros, la investigación es una herramienta adicional para conocer la situación de bienestar de cada uno de los individuos que llegan al Centro y cómo van evolucionando. En este proyecto, hemos apostado por adentrarnos en el estudio de la personalidad de los chimpancés alojados en Mona, desarrollando una metodología propia que nos ayude a establecer cómo son estos animales cuando llegan, cómo evolucionan, y cuál será su potencial de rehabilitación. Además, este tipo de proyectos no sólo nos ayudan a mejorar la vida de estos animales sino que también nos permite formar a nuevos investigadores en el campo de la primatología”.

El programa de formación de Fundación Mona para 2011 consta de un total de 18 cursos en temáticas como la etología, evolución humana, conservación, observación del comportamiento, cognición, manejo y cuidado, así como en áreas como la fotografía o el dibujo naturalista. El curso de especialización de asistente de campo consiste en una formación intensiva, práctica e individualizada en la investigación del comportamiento de los primates de 6 a 12 meses de duración. Desde 2007 Fundación Mona ya ha formado a un total de 11 asistentes de campo provenientes de España, Portugal, Italia, Colombia y Estados Unidos. Entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre está abierto el proceso de selección de 2 únicas plazas para el curso de especialización de asistente de campo que se iniciará en enero de 2012.

Datos de la Jornada:
Día: 21 de octubre de 2011
Lugar: Centro de Recuperación de Primates de Fundación Mona. Carretera de Cassà, 1km, Riudellots de la Selva (Girona)
Precio: entrada libre
Hora: 16:00h a 17:00h
Plazas: limitadas. Reservar plaza a través de recerca@fundacionmona.org

Proyecto que se presentará:
La personalitat com a indicador de benestar en primats en captivitat. Optimització d’un mètode d’identificació de personalitat en ximpanzés.
A cargo de: Celma Totusaus i Rius

Más info en: recerca@fundacionmona.org / 972 477 618