jueves, 28 de octubre de 2010

La mayoría de los chimpancés también son diestros


Los resultados proceden de un estudio con 114 grandes simios en Girona y Zambia

Miércoles, 27 de octubre del 2010 - 18:27h.ImprimirEnviar esta noticiaAumentar/ Reducir texto
ANTONIO MADRIDEJOS (BARCELONA)
Votos:
+7votar a favor
-0votar en contra

Como sucede con los humanos, los chimpancés diestros son mayoría. Así lo ha confirmado por primera vez un estudio realizado por investigadores españoles a partir de 114 individuos semisalvajes que viven en la fundación Mona, en Riudellots de la Selva, y en el centro de primates de Chumfunshi, en Zambia. Lo que hasta ahora se consideraba una singularidad humana no lo es tanto, insiste uno de los autores del trabajo, Miquel Llorente, del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), en Tarragona.

zoomChimpancés que han participado en el experimento de la fundación Mona.

Chimpancés que han participado en el experimento de la fundación Mona. MIQUEL LLORENTE / MONA

zoomUno de los gorilas que han participado en el estudio.

Uno de los gorilas que han participado en el estudio. Miquel Llorente / MONA

Entre el 60% y el 70%

Una mayoría de los chimpancés, entre el 60% y el 70%, utilizan preferentemente la mano derecha en sus actividades cotidianas, subraya el estudio, que se ha publicado en la revista American Journal of Primatology. El dominio de la derecha es incluso superior entre las hembras.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores cortaron trozos de manguera de goma y colocaron en su interior cereales y otros reclamos para ver la reacción de los primates. Si querían acceder a la comida, los animales debían utilizar una herramienta, como un palo o un bastón, y hurgar en el interior. No era una tarea fácil, prosigue Llorente, puesto que con una mano debían sujetar la manguera y con la otra, la dominante, asir el palo y colocarlo dentro de la manguera. Los resultados fueron concluyentes, añade.

Dedo índice fundamental

Además, como sucede también en humanos, los investigadores detectaron en los chimpancés un peso dominante del índice en las maniobras de prensión, para asir objetos.

El estudio de la lateralidad en grandes simios ya había sido motivo de estudios, recuerda el investigador del IPHES, pero nunca se había contado con una muestra tan completa y fiable. Los chimpancés del experimento, destaca Llorente, no eran animales de laboratorio, como había sucedido hasta ahora, sino individuos con unas pautas salvajes o casi salvajes. Los investigadores los analizaron sin forzarlos lo más mínimo, uno a uno. De hecho, originariamente se habían previsto 134 individuos, pero 20 no sirvieron porque no se prestaron al experimento.

Funcionamiento cerebral parecido

Aunque el dominio de los diestros no es tan abrumador como en los humanos, con un porcentaje que oscila entre el 85% y el 90%, los resultados sugieren que ambas especies comparten factores genéticos y hormonales que redundan en un funcionamiento cerebral parecido. La preferencia por la mano derecha en humanos se atribuía a unas asimetrías del cerebro relacionadas con las actividades complejas y la coordinación de ambas manos.

Por ello, los investigadores consideran ahora que lo que han hecho los humanos es simplemente aprovechar mejor las estructuras anatómicas que ya poseían sus ancestros para fabricar una tecnología sin precedentes en la historia evolutiva.

Además del IPHES, en el trabajo también han participado investigadores de la fundación Mona, el área de Prehistoria de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona (UB).

lunes, 18 de octubre de 2010

Dretans des de fa 7 milions d'anys

L'ús preferent d'una mà respecte a l'altra per realitzar determinades tasques és una característica que reflecteix la divisió funcional del cervell en l'execució d'una sèrie de tasques. Des d'un punt de vista evolutiu és d'especial importància saber des de quan està present aquest tret que en els éssers humans ha pogut explicar el sorgiment del llenguatge o la tecnologia.

En els últims 25 anys l'interès que ha despertat l'estudi de la lateralització cerebral en els primats i en altres animals no humans ha estat enorme. Històricament s'havia assumit que l'especialització hemisfèrica cerebral de l'ésser humà era un tret únic i exclusiu de la nostra espècie. El nostre hemisferi esquerre seria dominant sobre el dret a causa del processament de la informació lingüística, influint a més en l'ús preferent de la mà dreta per a les nostres activitats quotidianes. No obstant, en els darrers anys es va començar a posar en dubte aquesta afirmació. Cada vegada més s’evidenciaven asimetries en el funcionament del cervell i en diversos comportaments manuals i no manuals en múltiples espècies de vertebrats: peixos, rèptils, amfibis, aus, cetacis, bòvids, etc.

En el cas dels primats i específicament en els ximpanzés la fotografia era una cosa diferent. Alguns científics nord-americans venien afirmant des de feia una dècada que els ximpanzés eren dretans, de manera similar a com ho són els éssers humans. Altres defensaven que la lateralització manual / cerebral era una altra de les característiques que ens definien i diferenciaven com a espècie en comparació a la resta d'animals. Segons aquests darrers autors, les investigacions que havien trobat ximpanzés dretans s'havien portat a terme en captivitat, en laboratoris de recerca biomèdica que no tenien res a veure amb com els ximpanzés es comportaven en llibertat, on l'absència de preferències manuals era pràcticament total.

No obstant això, un recent treball sembla posar una mica més de llum al caos. Investigadors de quatre institucions catalanes (Fundació Mona, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Barcelona) han dut a terme un estudi amb 114 ximpanzés allotjats en ambients naturalitzats en dos Centres de Recuperació de Primats: Chimfunshi ( Zàmbia) i Fundació Mona (Riudellots de la Selva, Girona). Aquest estudi pioner ha pogut detectar que en les accions complexes que impliquen l'ús i la coordinació d'ambdues mans, els ximpanzés tenen una pauta de asimetria manual semblant a la de l'ésser humà. A més, com en els humans, les femelles de ximpanzés són més dretanes que els mascles, suggerint que igual que en la nostra espècie, hi ha factors biològics compartits (genètics i hormonals) que modulen el funcionament del nostre cervell.

En paraules de Miquel Llorente, responsable d'aquest projecte: "Les arrels evolutives d'aquesta característica, 'tan humana' segons alguns, serien molt més profundes del que fins ara es pensava, i la seva aparició se situaria en almenys fa 6 o 7 milions d'anys, data en què es va produir la divergència entre ximpanzés i homínids ". Prossegueix Llorente: "el que explica la nostra asimetria manual no és el llenguatge. Per què sinó estarien lateralitzats de la mateixa manera que nosaltres? Els nostres resultats no són més que el reflex de la desmitificació de moltes de les singularitats de la nostra espècie que s'estan produint en els últims anys. Primer va ser l'ús d'instruments, posteriorment una vida social complexa. Actualment, s'ha trobat que el cervell dels ximpanzés tenen les mateixes àrees lingüístiques que posseïm els humans. Ara hem evidenciat que davant accions complexes que requereixen l'ús d'instruments o la coordinació de les dues mans els ximpanzés usen preferentment la mà dreta tal com ho fa la nostra espècie. Des del nostre punt de vista, l'important ha estat veure que compartim un tipus de funcionament cerebral similar, i que ha estat sobre aquesta base sobre la qual l'ésser humà ha construït una tecnologia altament complexa, i un sistema de comunicació enormement flexible i potent. En el fons, la nostra espècie no ha fet més que aprofitar estructures neuroanatòmiques que ja posseïen els nostres avantpassats i atorgar-los un potencial enorme que li han permès utilitzar, fabricar i dissenyar complexos instruments mai vistos fins ara en el decurs de l'evolució”.

Els resultats d'aquesta investigació s'han donat a conèixer a la revista American Journal of Primatology:

Population-level right-handedness for a coordinated bimanual task in naturalistic housed chimpanzees: replication and extension in 114 animals from Zambia and Spain

Miquel Llorente, David Riba, Laia Palou, Lara Carrasco, Marina Mosquera, Montserrat Colell, Olga Feliu

Article first published online: 15 OCT 2010

DOI: 10.1002/ajp.20895

Diestros desde hace 7 millones de años

El uso preferente de una mano respecto a la otra para realizar determinadas tareas es una característica que refleja la división funcional del cerebro en la ejecución de una serie de tareas. Desde un punto de vista evolutivo resulta de especial importancia saber desde cuando está presente este rasgo que en los seres humanos ha podido explicar el surgimiento del lenguaje o la tecnología.


En los últimos 25 años el interés que ha despertado el estudio de la lateralización cerebral en los primates y en otros animales no humanos ha sido enorme. Históricamente se había asumido que la especialización hemisférica cerebral del ser humano era un rasgo único y exclusivo de nuestra especie. Nuestro hemisferio izquierdo sería dominante sobre el derecho debido al procesamiento de la información lingüística, influyendo además en el uso preferente de la mano derecha para nuestras actividades cotidianas. No obstante, en los últimos años se comenzó a poner en tela de juicio esta afirmación. Cada vez más se evidenciaban asimetrías en el funcionamiento del cerebro y en diversos comportamientos manuales y no manuales en múltiples especies de vertebrados: peces, reptiles, anfibios, aves, cetáceos, bóvidos, etc.


En el caso de los primates y específicamente en los chimpancés la fotografía era algo diferente. Algunos científicos estadounidenses venían afirmando desde hacía una década que los chimpancés eran diestros, de manera similar a como lo son los seres humanos. Otros defendían que la lateralización manual/cerebral era otra de las características que nos definían y diferenciaban como especie en comparación al resto de animales. Según estos últimos autores, las investigaciones que habían encontrado chimpancés diestros se habían llevado a cabo en cautividad, en laboratorios de investigación biomédica que nada tenían que ver con cómo los chimpancés se comportaban en libertad, donde la ausencia de preferencias manuales era prácticamente total.


Sin embargo, un reciente trabajo parece poner algo más de luz al caos. Investigadores de cuatro instituciones catalanas (Fundación Mona, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Barcelona) han llevado a cabo un estudio con 114 chimpancés alojados en ambientes naturalizados en dos Centros de Recuperación de Primates: Chimfunshi (Zambia) y Fundación Mona (Riudellots de la Selva, Girona). Este estudio pionero ha podido detectar que en las acciones complejas que implican el uso y la coordinación de ambas manos, los chimpancés tienen una pauta de asimetría manual similar a la del ser humano. Además, como en los humanos, las hembras de chimpancés son más diestras que los machos, sugiriendo que igual que en nuestra especie, existen factores biológicos compartidos (genéticos y hormonales) que modulan el funcionamiento de nuestro cerebro.


En palabras de Miquel Llorente, responsable de este proyecto: “Las raíces evolutivas de esta característica, ‘tan humana’ según algunos, serían mucho más profundas de lo que hasta ahora se pensaba, y su aparición se situaría en al menos hace 6 o 7 millones de años, fecha en la que se produjo la divergencia entre chimpancés y homínidos”. Prosigue Llorente: lo que explica nuestra asimetría manual no es el lenguaje. ¿Por qué sino iban ellos a estar lateralizados de la misma forma que nosotros? Nuestros resultados no son más que el reflejo de la desmitificación de muchas de las singularidades de nuestra especie que se están produciendo en los últimos años. Primero fue el uso de instrumentos, posteriormente una vida social compleja. Actualmente, se ha encontrado que el cerebro de los chimpancés poseen las mismas áreas lingüísticas que poseemos los humanos. Ahora hemos evidenciado que ante acciones complejas que requieren el uso de instrumentos o la coordinación de las dos manos los chimpancés usan preferentemente la mano derecha tal como lo hace nuestra especie. Desde nuestro punto de vista, lo importante ha sido ver que compartimos un tipo de funcionamiento cerebral similar, y que ha sido sobre esta base sobre la que el ser humano ha construido una tecnología altamente compleja, y un sistema de comunicación enormemente flexible y potente. En el fondo, nuestra especie no ha hecho más que aprovechar estructuras neuroanatómicas que ya poseían nuestros ancestros y otorgarles un potencial enorme que le han permitido usar, fabricar y diseñar complejos instrumentos nunca vistos hasta ahora en el decurso de la evolución.


Los resultados de esta investigación se han dado a conocer en la revista American Journal of Primatology:


Population-level right-handedness for a coordinated bimanual task in naturalistic housed chimpanzees: replication and extension in 114 animals from Zambia and Spain

Miquel Llorente, David Riba, Laia Palou, Lara Carrasco, Marina Mosquera, Montserrat Colell, Olga Feliu

Article first published online: 15 OCT 2010

DOI: 10.1002/ajp.20895