jueves, 31 de marzo de 2011

El primatòleg William McGrew de la Universitat de Cambridge visita la Fundació Mona

Durant els dies 31 de març i 1 d'abril coneixerà els treballs de rehabilitació i resocialització que MONA porta a terme en el seu Centre de Recuperació de Primats de Riudellots de la Selva

Un dels objectius és realitzar una reunió de treball per conèixer els projectes de recerca que MONA ha desenvolupat en els últims dos anys en els àmbits de l'evolució humana i el benestar animal

Durant els propers dies 31 de març i 1 d'abril, William C. McGrew, professor d'Antropologia Biològica de la Universitat de Cambridge visitarà per primera vegada el Centre de Recuperació de Primats de la Fundació Mona. El Prof. McGrew, que actualment desenvolupa la seva activitat al Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies, ha centrat el seu treball en temàtiques com l'evolució de la cultura material, la tecnologia dels ximpanzés, la socioecologia dels primats, la lateralitat manual, així com la rehabilitació de grans simis. Tal com comenta Olga Feliu, directora de Fundació Mona: "Per a nosaltres és un honor que primatòlegs de tan reconegut prestigi s'interessin per la feina que portem a terme al nostre Centre. És una molt bona oportunitat per a què persones de rellevància en el món de la primatologia coneguin de primera mà la nostra forma de treballar i la tasca que des de fa 10 anys venim fent en pro de la protecció i la conservació dels primats ".

Durant la visita, el Prof. McGrew vindrà acompanyat per la Dra.Lisa Riley i Lucy Birkett, que centren el seu treball de recerca en àrees com l'aprenentatge social, el benestar animal o la psicopatologia de primats maltractats. En paraules del Dr. Miquel Llorente, Responsable de Recerca de MONA: "un dels aspectes més positius de la visita és poder intercanviar idees en relació a les diferents línies de recerca que ambdues institucions desenvolupem. Els nexes en comú són molts, ja que ambdós grups estem interessats en combinar el coneixement primatològic bàsic - aplicat sobretot al camp de l'evolució humana - amb el desenvolupament de projectes centrats en el benestar animal. Des del nostre punt de vista, aquesta manera de treballar és la més ètica i positiva cap als animals que s'allotgen en el nostre Centre, ja que al mateix temps que coneixem més sobre la nostra pròpia espècie, coneixem millor l'estat i el benestar dels individus que s'allotgen a MONA, podent prendre les mesures oportunes per millorar la seva situació.

El passat mes de novembre de 2010, Olga Feliu en la seva visita a Cambridge va iniciar els contactes per preparar l'actual sessió de treball. "El Prof. McGrew sempre ha estat implicat i interessat per la protecció dels primats al nostre país. Ja en els anys 80 i 90 del segle passat va col·laborar amb la tasca que el matrimoni Templer desenvolupava a Can Miloca, un centre d'acollida temporal de primats situat a Breda (Girona), dedicat al rescat i reallotjament de ximpanzés i altres primats utilitzats principalment en les costes espanyoles com atractiu turístic ", comenta Olga Feliu, que també va treballar al costat dels Templer abans de fundar MONA.

Durant la sessió de treball també participaran investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social - IPHES, amb qui la Fundació Mona desenvolupa projectes conjunts de recerca. David Riba (investigador de Mona i l'IPHES) i la Dra. Marina Mosquera (investigadora de l'IPHES) aprofitaran l'ocasió per visitar amb l'equip de Cambridge el jaciment del “Camp dels Ninots situat a Caldes de Malavella, i amb una datació de 3,5 milions d'anys.

Més info a: info@fundacionmona.org  / 972 477 618

El primatólogo William McGrew de la Universidad de Cambridge visita Fundación Mona

Durante los días 31 de marzo y 1 de abril conocerá el trabajo de rehabilitación y resocialización que MONA lleva a cabo en su Centro de Recuperación de Primates de Riudellots de la Selva

Uno de los objetivos es realizar una reunión de trabajo para conocer los proyectos de investigación que MONA ha desarrollado en los últimos dos años en los ámbitos de la evolución humana y el bienestar animalDurante los próximos días 31 de marzo y 1 de abril, William C. McGrew, profesor de Antropología Biológica de la Universidad de Cambridge visitará por primera vez el Centro de Recuperación de Primates de Fundación Mona. El Prof. McGrew, que actualmente desarrolla su actividad en el Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies, ha centrado su trabajo en temáticas como la evolución de la cultura material, la tecnología de los chimpancés, la socioecología de los primates, la lateralidad manual, así como la rehabilitación de grandes simios. Tal como comenta Olga Feliu, Directora de Fundación Mona: “Para nosotros es un honor que primatólogos de tan reconocido prestigio se interesen por el trabajo que llevamos a cabo en nuestro Centro. Es una muy buena oportunidad para que personas de relevancia en el mundo de la primatología conozcan de primera mano nuestra forma de trabajar y la labor que desde hace 10 años venimos haciendo en pro de la protección y la conservación de los primates”.

Durante la visita, el Prof. McGrew vendrá acompañado por la Dra.Lisa Riley y Lucy Birkett, que centran su trabajo de investigación en áreas como el aprendizaje social, el bienestar animal o la psicopatología de primates maltratados. En palabras del       Dr. Miquel Llorente, Responsable de Investigación de MONA: “uno de los aspectos más positivos de la visita es poder intercambiar ideas en relación a las diferentes líneas de investigación que ambas instituciones desarrollamos. Los nexos en común son muchos, ya que ambos grupos estamos interesados en combinar el conocimiento primatológico básico – aplicado sobre todo al campo de la evolución humana -  con el desarrollo de proyectos centrados en el bienestar animal. Desde nuestro punto de vista, esta manera de trabajar es la más ética y positiva hacia los animales que se alojan en nuestro Centro, ya que a la vez que conocemos más sobre nuestra propia especie, conocemos mejor el estado y el bienestar de los individuos que se alojan en MONA pudiendo tomar las medidas oportunas para mejorar su situación.
El pasado mes de noviembre de 2010, Olga Feliu en su visita a Cambridge inició los contactos para preparar la actual sesión de trabajo. “El Prof. McGrew siempre ha estado implicado e interesado por la protección de los primates en nuestro país. Ya en los años 80 y 90 del siglo pasado colaboró con  la labor que el matrimonio Templer desarrollaba en Can Miloca, un centro de acogida temporal de primates ubicado en Breda (Girona), dedicado al rescate y realojamiento de chimpancés y otros primates utilizados principalmente en las costas españolas como atractivo turístico”, comenta Olga Feliu, quien también trabajó junto a los Templer antes de fundar MONA.

Durante la sesión de trabajo también participarán investigadores del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social – IPHES, con quien Fundación Mona desarrolla proyectos conjuntos de investigación. David Riba (investigador de Mona y del IPHES) y la Dra. Marina Mosquera (investigadora del IPHES) aprovecharán la ocasión para visitar junto al equipo de Cambridge el yacimiento del Camp dels Ninots ubicado en Caldes de Malavella, y con una datación de 3,5 millones de años.

Más info en: info@fundacionmona.org

miércoles, 16 de marzo de 2011

Observar la natura des de l’art

Observar, no mirar. Són coses diferents, semblants però amb substancials subtileses. Observar és més que una tècnica. És la principal via per la qual els etòlegs s'endinsen en el comportament de les espècies que estudien. Observar primats, resulta encara més fascinant. Si mirar els ulls de qualsevol de les espècies biològiques més properes a l'ésser humà no ens deixa indiferents, observar-los és completament captivador.

I de quina manera observem des de l'
Etologia? De quines tècniques disposem? Quines eines ens ajuden a captar la conducta dels primats? Què necessita un etòleg per ser un bon etòleg? Les respostes no són en absolut complicades. En primer lloc, necessitem paciència, motivació per veure, per conèixer, i capacitat de concentració en el propi treball. Necessitem veure el que és, no intuir el que creiem que és. I necessitem conèixer i dominar les diferents tècniques científiques d'observació que des de fa dècades s'ha desenvolupat en el si de l'etologia i la Psicologia Humana. Però més lluny que quedar-se aquí, necessitem dominar, o almenys conèixer altres eines addicionals per al treball del etòleg i que des dels orígens d'aquesta jove ciència han estat presents. D'una banda la fotografia. D'altra el dibuix.

El Prof.
Jordi Sabater Pi, pare de l'etologia i la primatologia al nostre país, i naturalista per sobre de tot, no entenia aquesta ciència si no anava acompanyada a la vegada del desenvolupament de la tècnica i l'art de la fotografia i del dibuix. El millor exemple del seu treball el podem trobar a la Col·lecció Jordi Sabater Pi, ubicada al Parc Científic de la Universitat de Barcelona. Més que recomanable una visita. Ell, no només connectà el dibuix i fotografia a la Etoprimatologia, sinó que sobretot va fer èmfasi en la importància que té saber observar per poder conservar. Durant aquest 2011, any de celebració del 10è aniversari de Fundació Mona, i d'inici del nostre Projecte ECO (Educar per a Conservar) la cèlebre frase del Prof. Sabater està més present que mai: "Si observes coneixes, si coneixes estimes i, si estimes protegeixes". Per tant, quina millor manera d'aprendre a observar que a partir de la fotografia i del dibuix?

Així, Fundació Mona impartirà durant el mes d'abril tres cursos diferents que ens ajudaran a
observar la natura des de l'art. D'una banda, aquesta és una molt bona excusa per desempolsar les nostres càmeres de fotos i treure'ns la por a intentar plasmar a través del dibuix la natura que ens envolta, animals i plantes. D' altra, una bona ocasió per a dibuixar i fotografiar en un entorn incomparable: el Centre de Recuperació de Primats de Fundació Mona.


Projecte ECO - Educar per a Conservar: Observar la natura des de l'art


8 i 9 d'abril:
Curs d'iniciació al dibuix científic i naturalista. Impartit per Blanca Martí (única convocatòria de 2011).

15 i 16 d'abril:
Curs d'iniciació a la fotografia de natura. Impartit per Joan de la Malla (segona convocatòria del mateix curs els dies 1 i 2 de juliol).

29 i 30 d'abril:
Curs de perfeccionament en fotografia de natura. Impartit per Joan de la Malla (única convocatòria de 2011).

Horari: de 10:00-18:30 Total hores: 15h per curs Places limitades: 18 persones màxim per curs Preu: de 65 a 100 euros (consultar descomptes) Lloc: Fundació Mona, Riudellots de la Selva (Girona)


Més info:
Miquel Llorente, 972477618 - recerca@fundacionmona.org

martes, 15 de marzo de 2011

Observar la naturaleza desde el arte

Observar, no mirar. Son cosas distintas, semejantes pero con sustanciales sutilezas. Observar es más que una técnica. Es la principal vía por la que los etólogos se adentran en el comportamiento de las especies que estudian. Observar primates, resulta aún si cabe más fascinante. Si mirar a los ojos de cualquiera de las especies biológicas más próximas al ser humano no nos deja indiferentes, observarlos es completamente cautivador.

¿Y de qué manera observamos desde la Etología? ¿De qué técnicas disponemos? ¿Qué herramientas nos ayudan a captar la conducta de los primates? ¿Qué necesita un etólogo para ser un buen etólogo? Las respuestas no son en absoluto complicadas. En primer lugar, necesitamos paciencia, motivación por ver, por conocer, y capacidad de concentración en el propio trabajo. Necesitamos ver lo que es, no intuir lo que creemos que es. Y necesitamos conocer y dominar las diferentes técnicas científicas de observación que desde hace décadas se ha desarrollado en el seno de la Etología y la Psicología Humana. Pero más lejos que quedarse aquí, necesitamos dominar, o al menos conocer otras herramientas adicionales para el trabajo del etólogo y que desde los orígenes de esta joven ciencia han estado presentes. Por un lado la fotografía. Por otro el dibujo.

El Prof. Jordi Sabater Pi, padre de la etología y la primatología en nuestro país, y naturalista por encima de todo, no entendía esta ciencia si no iba acompañada a su vez del desarrollo de la técnica y el arte de la fotografía y del dibujo. El mejor ejemplo de su trabajo lo podemos encontrar en la Col·lecció Jordi Sabater Pi, ubicada en el Parc Científic de la Universitat de Barcelona. Más que recomendable una visita. Él, no sólo conectó dibujo y fotografía a la Etoprimatología, sino que sobre todo recalcó la importancia que tiene saber observar para poder conservar. Durante el presente 2011, año de celebración del 10º aniversario de Fundación Mona, y de inicio de nuestro Proyecto ECO (Educar para Conservar) la célebre frase del Prof. Sabater está más presente que nunca: “Si observas conoces, si conoces amas y, si amas proteges”. Por ello, ¿qué mejor manera de aprender a observar que a partir de la fotografía y del dibujo? 


Así, Fundación Mona impartirá durante el próximo mes de abril tres cursos diferentes que nos ayudarán a observar la naturaleza desde el arte. Por un lado, esta es una muy buena excusa para desempolvar nuestras cámaras de fotos y quitarnos el miedo a intentar plasmar a través del dibujo la naturaleza que nos rodea, animales y plantas. Por otro, una buena ocasión para dibujar y fotografiar en un entorno incomparable: el Centro de Recuperación de Primates de Fundación Mona.

Proyecto ECO - Educar para Conservar: Observar la naturaleza desde el arte

8 y 9 de abril: Curso de iniciación al dibujo científico y naturalista. Impartido por Blanca Martí (única convocatoria de 2011).

15 y 16 de abril: Curso de iniciación a la fotografía de naturaleza. Impartido por Joan de la Malla. (Segunda convocatoria del mismo curso los días 1 y 2 de julio)

29 y 30 de abril: Curso de perfeccionamiento en fotografía de naturaleza. Impartido por Joan de la Malla (única convocatoria de 2011).

Horario: de 10.00h a 18.30h
Total horas: 15h por curso
Plazas limitadas: 18 personas máximo por curso
Precio: de 65 a 100 euros (consultar descuentos)

Más info:
Miquel Llorente, 972 477 618 – recerca@fundacionmona.org