jueves, 21 de enero de 2010

Fundació Mona i la Facultat de Psicologia de Blanquerna signen un conveni de col•laboració científica i educativa


El passat dilluns 18 gener 2010 es va signar un conveni de col·laboració científica i educativa entre Fundació Mona i la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educacio i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Com comenten l’Olga Feliu - Directora de Fundació Mona - i en Climent Giné - degà de la facultat - "ambdues institucions estem interessades en el desenvolupament conjunt de projectes i activitats de tipus científic, docent i de divulgació i promoció dels estudis de primatologia i etologia de primats ". Aquest acord permetrà facilitar l’intercanvi docent, d'instal·lacions i d'infraestructures científiques entre MONA i Blanquerna, així com fomentar el coneixement del comportament dels primats no humans entre els estudiants de Psicologia d'aquesta Facultat , emfatitzant la seva importància a l'hora de comprendre la ment i la conducta humana.


"Si bé ambdues institucions venim col·laborant des de l'any 2005 a l'àmbit de la recerca en el desenvolupament d'un dels nostres principals projectes sobre l'estudi de la lateralització manual en ximpanzés, aquest conveni ens permetrà estrènyer llaços i implicar-nos encara més en el desenvolupament d'altres activitats docents i divulgatives" comenten Miquel Llorente - Responsable d'Investigació de Fundació Mona - i Ignasi Ivern - Vicedegà acadèmic de Blanquerna -. L’adord implicarà el disseny conjunt d'una formació d'extensió universitària, un pràcticum de Psicologia, o la convalidació dels cursos impartits a MONA per crèdits per als estudiants de Blanquerna. "És important que universitats tan prestigioses com la Ramon Llull vulguin treballar amb Mona. Per a nosaltres és un reflex de que ho estem fent bé i que comencem a ser un Centre de referència no només a la rehabilitació i resocialització de primats sinó també en la recerca i en la formació primatològica "comenta l’Olga Feliu.


Amb la signatura d'aquest conveni Mona reafirma la seva aposta estratègica per la investigació i la docència i per la col·laboració amb centres de recerca i universitats com l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, la Universitat de Girona, la Universitat Lusòfona, la Universitat de Cambridge, la Universitat Cooperativa de Colòmbia o el Larentein Van Haal Institut entre d'altres.Fundación Mona y la Facultat de Psicologia de Blanquerna firman un convenio de colaboración científica y educativa


El pasado lunes 18 de enero de 2010 se firmó un convenio de colaboración científica y educativa entre Fundación Mona y la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educacio i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Como comentan Olga Feliu – Directora de Fundación Mona – y Climent Giné – Decano de la facultad – “ambas instituciones estamos interesadas en el desarrollo conjunto de proyectos y actividades de tipo científico, docente y de divulgación y promoción de los estudios de primatología y etología de primates”. Este acuerdo permitirá facilitar el intercambio docente, de instalaciones y de infraestructuras científicas entre MONA y Blanquerna, así como fomentar el conocimiento del comportamiento de los primates no humanos entre los estudiantes de Psicología de esta Facultad, enfatizando su importancia a la hora de comprender la mente y la conducta humana.


Si bien ambas instituciones estamos colaborando desde el año 2005 en el ámbito de la investigación en el desarrollo de uno de nuestros principales proyectos sobre el estudio de la lateralización manual en chimpancés, este convenio nos permitirá estrechar lazos e implicarnos, si cabe aún más, en el desarrollo de otras actividades docentes y divulgativas” comentan Miquel Llorente – Responsable de Investigación de Fundación Mona -  e Ignasi Ivern –  Vicedecano académico de Blanquerna - .  El acuerdo implicará el diseño conjunto de una formación de extensión universitaria, un prácticum de Psicología, o la convalidación de los cursos impartidos en MONA por créditos para los estudiantes de Blanquerna. “Es importante que universidades tan prestigiosas como la Ramon Llull quieran trabajar con Mona. Para nosotros es un reflejo de que lo estamos haciendo bien y de que comenzamos a ser un Centro de referencia no sólo en la rehabilitación y resocialización de primates sino también en la investigación y en la formación primatológica” comenta Olga Feliu.


Con la firma de este convenio Mona reafirma su apuesta estratégica por la investigación y la docencia y por la colaboración con centros de investigación y universidades como el Institut Català de Paleoecologia Humana y Evolució Social, la Universitat de Girona, la Universidade Lusófona, la University of Cambridge, la Universidad Cooperativa de Colombia o el Larentein Van Haal Institut entre otros.Presentación Curso Evolución HUMANA - Fundación Mona