domingo, 15 de abril de 2007

FUNDACIÓ MONA A CUBA, CONVIDADA A PARTICIPAR EN UN CONGRÉS SOBRE ANTROPOLOGIA


La humanització i deshumanització de ximpanzés que viuen a Fundació Mona ha estat objecte d’interès a Anthropos 2007 (Congrés Iberoamericà d’Antropologia), que amb el lema l’Antropologia davant els reptes del segle XXI es va celebrar durant el 5 i 9 de març a la localitat de l’Havana, Cuba. La Dra. Marina Mosquera, professora i investigadora de l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, va ser l’encarregada de presentar en una conferència plenària les diferents investigacions que es desenvolupen a Fundació Mona en col·laboració amb l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), dirigit per Eudald Carbonell.

La conferència impartida, amb el títol “Humanització i deshumanització de ximpanzés en semillibertat: lateralitat manual com a element de rastreig en l’evolució humana” i firmada conjuntament amb la Dra. Mosquera per Miquel Llorente i David Riba, investigadors de l’IPHES i Fundació Mona, va repassar la història i els orígens de Mona i els seus principals projectes de recerca. Finalment va concloure centrant-se en els primers resultats obtinguts en el nostre principal projecte de recerca sobre la lateralització manual dels ximpanzés de Mona, el projecte PANLAT.

De nou, Mona està present en els principals àmbits i cercles científics com a centre de primatologia de referència dins l’àmbit internacional.

Per a més informació: Miquel Llorente, recerca@fundacionmona.org

FUNDACIÓN MONA EN CUBA, INVITADA A PARTICIPAR EN UN CONGRESO SOBRE ANTROPOLOGÍA

La humanización y deshumanización de chimpancés que viven a Fundación Mona ha sido objeto de interés en Anthropos 2007 (Congreso Iberoamericano de Antropología), que con el lema la Antropología ante los retos del siglo XXI se celebró durante el 5 y 9 de marzo en la localidad de la Habana, Cuba. La Dra. Marina Mosquera, profesora e investigadora del Área de Prehistoria de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, fue la encargada de presentar en una conferencia plenaria las diferentes investigaciones que se desarrollan en Fundación Mona en colaboración con el IPHES (Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social), dirigido por Eudald Carbonell.

La conferencia impartida, con el título "Humanización y deshumanización de chimpancés en semilibertad: lateralidad manual como elemento de rastreo en la evolución humana" y firmada conjuntamente con la Dra. Mosquera por Miquel Llorente y David Riba, investigadores del IPHES y Fundación Mona, repasó la historia y los orígenes de Mona y sus principales proyectos de investigación. Finalmente concluyó centrándose en los primeros resultados obtenidos en nuestro principal proyecto de investigación sobre la lateralización manual de los chimpancés de Mona, el proyecto PANLAT.

De nuevo, Mona está presente en los principales ámbitos y círculos científicos como centro de primatologia de referencia dentro del ámbito internacional.

Para más información: Miquel Llorente, recerca@fundacionmona.org

MONA FOUNDATION INVITED TO CUBA TO PARTICIPATE IN A CONGRESS ABOUT ANTHROPOLOGYThe humanization and dehumanization of the chimpanzees that live Mona Foundation has been object of interest in Anthropos 2007 (Iberoamerican Congress of Anthropology), with the lemma of Anthropology facing the challenges of the 21st century celebrated during the 5th and 9th of March in La Havana, Cuba. Dr. Marina Mosquera, teacher and researcher of Prehistory Area of Universitat Rovira i Virgili from Tarragona, presented in a full lecture Mona Foundation and the different researchs that develops in collaboration with the IPHES (Catalan Institute of Human Paleo-Ecology and Social Evolution), directed by Eudald Carbonell.The lecture, with the title "Humanization and dehumanization of chimpanzees in semi-free conditions: manual laterality as an element of tracking in the human evolution" was signed together with Dr. Mosquera by Miquel Llorente and David Riba, researchers of the IPHES and Mona Foundation. The lecture revised the history and the origins of Mona and its main research projects. Finally, it focussed on the first results obtained from the chimpanzees of Mona in our main project of research about the lateralization, in the framework of PANLAT project.


Again, Mona is in the main areas and scientific circles as an international center of reference in primatology.For further information: Miquel Llorente, recerca@fundacionmona.org

No hay comentarios: